Ιδιαιτερότητες Ανοιγόμενων

Πηχάκια Οριζόντια & Κάθετα:

Όπου τα πηχάκια (προφίλ συγκράτησης τζαμιών) είναι οριζόντια & κάθετα

Πηχάκια 45 μοιρών:

Όπου τα πηχάκια (προφίλ συγκράτησης τζαμιών) είναι κομμένα στις 45 μοίρες

 

Χωρίς πηχάκια:

Όπου τα πηχάκια (προφίλ συγκράτησης τζαμιών) δεν υπάρχουν και το φύλλο είναι κλειστό

 

Περιμετρικός μηχανισμός:

Είναι ο μηχανισμός που ασφαλίζει το ανοιγόμενο φύλλο σε πολλά σημεία (και όχι μόνο στο μπροστινό μέρος), προσφέροντας περισσότερη θερμό-ηχομόνωση,ηχομόνωση,στεγανότητα αλλά κι ασφάλεια.
Επιτυγχάνει επίπεδα ασφαλείας WK1, WK2, WK3 , WK4 , WK5 , WK6.Μηχανισμός Camera EuropeaΕίναι ο μηχανισμός που ασφαλίζει το ανοιγόμενο φύλλο σε πολλά σημεία (και όχι μόνο στο μπροστινό μέρος),
προσφέροντας περισσότερη θερμό-ηχομόνωση,ηχομόνωση,στεγανότητα αλλά κι ασφάλεια.

 

Τοποθέτηση Στοχευμένη στην Ηχομείωση & Θερμομόνωση: .

Εδώ σπάνε οι συνηθισμένοι κανόνες (Το αλουμίνιο πρέπει να εφάπτεται της τοιχοποιίας) ΛΑΘΟΣ
Τα προφίλ απέχουν 8χιλ με 10 χιλ απο την τοιχοποιία.
Τα διάκενα γεμίζονται με ελαστομερή υλικά όπου συμπεριφέρονται θερμομονωτικά και ‘ηχομειωτικά