Είδη Προφίλ

Συμβατικά (ψυχρά) προφίλ

Τα συμβατικά είναι υποδεέστερα των θερμό-διακοπτόμενων, για το λόγο ότι δεν μονώνουν το Profil του αλουμινίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο του δρόσου και φυσικά απώλειες ενέργειας.
Αντίθετα, τα θερμό-διακοπτόμενα προφίλ, σε συνδυασμό με τη μόνωση της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση
διπλών τζαμιών, συμβάλλουν πολύ θετικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων – υπάρχει και ως οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων.
Το ποσοστό που καταλαμβάνει σε ένα κούφωμα το προφίλ του συμβατικού (μη θερμό-διακοπτόμενου προφίλ)
υπολογίζεται με τον χειρότερο συντελεστή Uf = 7Watt/m2*K (Ο βαθμός Kelvin είναι ίσος με Kelsius)

Συστήματα Αλουμινίου με Θερμό-διακοπή

Θερμό-διακοπή: είναι η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, ενός υλικού,
το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας.
Τα θερμό-διακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου, μειώνουν την απώλεια θερμότητας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
απ’ ότι τα απλά κουφώματα αλουμινίου.Τα συστήματα με θερμό-διακοπή, τα οποία ωφελούν όλους, όχι μόνο από οικονομική, αλλά και
από περιβαλλοντολογική σκοπιά:ΚΕΡΔΗ
– Εξοικονόμηση ενέργειας
– Μείωση δαπανών κλιματισμού
– Μείωση θερμικής απώλειας το χειμώνα
– Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας για κλιματισμό το καλοκαίρι
– Ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες
– Μείωση συμπύκνωσης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των προφίλ
– Χαμηλή διαπερατότητα αέρα
– ΗχομόνωσηΧαρακτηριστικό παράδειγμα
Ψυχρά ανοιγόμενα ή συρόμενα προφίλ με ρολά ή όχι αποδίδουν (για τα προφίλ μόνο)
Uf = 7Watt/m2*K (Ο βαθμός Kelvin είναι ίσος με Kelsius)

Θερμό-διακοπτόμενα ανοιγόμενα ή συρόμενα προφίλ με ρολά ή όχι αποδίδουν (για τα προφίλ μόνο)
Uf = από 1.2 έως 3.5Watt/m2*K (Ο βαθμός Kelvin είναι ίσος με Kelsius)