Κατηγορίες Ασφαλείας

Κατηγορίες αντίστασης στην διάρρηξη 1. Η κατηγορία WK 1 .

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην προσπάθεια που απαιτείται για να ανοίξει μια πόρτα ή ένα παράθυρο με την δύναμη του σώματός μας.
Παραδείγματος χάρη με κλωτσιά, με ανασήκωμα, με τράβηγμα ή πέφτοντας επάνω στην πόρτα / παράθυρο με την πλάτη μας.
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα πορτοπαράθυρα που φέρουν μικρή αντίσταση στη χρήση εργαλείων υπό μορφή μοχλού.
Το συμπέρασμα είναι ότι για την παραβίαση των πορτοπαραθύρων που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα καταρτισμένος ή εξειδικευμένος.

 

Κατηγορίες αντίστασης στην διάρρηξη 2. Η κατηγορία WK 2 .

2. Η κατηγορία WK 2
Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην πρόσθετη προσπάθεια πέραν της σωματικής δύναμης ευκαιριακού πλέον δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με την χρήση εργαλείων όπως μεγάλο κατσαβίδι, τανάλια, σφήνες. Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα κουφώματα αλουμινίου.

 

Κατηγορίες αντίστασης στην διάρρηξη WK3- WK4- WK5- WK6 .

3. Η κατηγορία WK 3
Η τρίτη κατηγορία αφορά στην προσπάθεια του δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετα εργαλεία (πλην των εργαλείων της WK2) όπως δεύτερο κατσαβίδι και σκύλα. Είναι γνωστό ότι η σκύλα έχει πολύ μεγάλο μοχλό σε σχέση με τον βραχίονά της, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η άσκηση πολύ μεγάλης δύναμης με αυτήν.4. Η κατηγορία WK 4
Η τέταρτη κατηγορία αφορά στην προσπάθεια του έμπειρου πλέον δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετα εργαλεία (πλην των εργαλείων της WK3) όπως πριόνι, σφυρί, τσεκούρι, σκαρπέλο, δράπανο μπαταρίας.5. Η κατηγορία WK 5
Η πέμπτη κατηγορία αφορά στην προσπάθεια του έμπειρου δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετα ηλεκτρικά εργαλεία (πλην των εργαλείων της WK4) όπως δράπανο, σέγα, γωνιακό τροχό.

6. Η κατηγορία WK 6
Η κορυφαία κατηγορία αντοχής στην διάρρηξη αφορά στην προσπάθεια του έμπειρου δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετα ενισχυμένα ηλεκτρικά εργαλεία (πλην των εργαλείων της WK5).