Είδη Ρολών

Ρολό Αλουμινίου με Φυλλαράκι Πολυουρεθάνης: .

Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Πολυουρεθάνης Η-39 ή Η43 ή Η45 ή Η52
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Επικαθήμενα
Δυνατότητα 2 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Εξωτερικά
Δυνατότητα 3 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Θερμοδιακοπτώμενα
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Τετράγωνο Ισιο ή & Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K

 

Ρολό Αλουμινίου με Φυλλαράκι Προφιλ 9χ40 ή 9χ43 .

Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Πολυουρεθάνης 9χ40 ή 9χ43 ή 12χ52
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Επικαθήμενα
Δυνατότητα 2 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Εξωτερικά
Δυνατότητα 3 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Θερμοδιακοπτώμενα
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Τετράγωνο Ισιο ή & Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K

 

Ρολό Αλουμινίου με Φυλλαράκι Προφιλ Ισιο 8χ30 ή 8χ40 ή 9χ38 ή 10χ40 ή 13χ50 .

Ρολό Αλουμινίου με Φυλλαράκι Προφιλ Ισιο 8χ30 ή 8χ40 ή 9χ38 ή 10χ40 ή 13χ50
Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Πολυουρεθάνης 8χ30 ή 8χ40 ή 9χ38 ή 10χ40 ή 13χ50
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Επικαθήμενα
Δυνατότητα 2 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Εξωτερικά
Δυνατότητα 3 : Συμβατό μέ όλα τα Κουτιά τα Θερμοδιακοπτώμενα
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Τετράγωνο Ισιο ή & Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K

 

Γκαράζ Αλουμινίου με πολυουρεθάνη Η77 .

Είδος : Γκαράζ Αλουμινίου με πολυουρεθάνη Η77
Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Πολυουρεθάνης 19Χ77
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ κΟΥΤΊ 320χιλ χ 320 χιλ ή Ιδιοκατασκευή
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν : Μοτερ ή Μοτερ Μανιβέλα με τηλεχειρισμό
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K

 

Γκαράζ Αλουμινίου με προφίλ Η77 .

Είδος : Γκαράζ Αλουμινίου με προφίλ Η77
Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Προφιλ 19Χ77
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ κΟΥΤΊ 320χιλ χ 320 χιλ ή Ιδιοκατασκευή
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν : Μοτερ ή Μοτερ Μανιβέλα με τηλεχειρισμό
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K

 

Γκαράζ Αλουμινίου με προφίλ Η77 Διάτρυτο .

Είδος : Γκαράζ Αλουμινίου με προφίλ Η77 Διάτρυτο
Διάσταση : Η κατασκευή γίνεται με : Διάσταση στα μέτρα πελάτη
Περσίδα : Αλουμινίου Προφίλ με οπες 19Χ77
Δυνατότητα 1 : Συμβατό μέ κΟΥΤΊ 320χιλ χ 320 χιλ ή Ιδιοκατασκευή
Χρώματα : Πολλά χρώματα έτοιμα
Στύλ : Οβάλ
Κίνηση στο προϊόν : Μοτερ ή Μοτερ Μανιβέλα με τηλεχειρισμό
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Συμβατικό : Usb = 7W/m2.K
Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε επικαθήμενο Θερμομονωτικό : Usb = 1.1 ~ 1,8W/m2.K