Είδη Συρόμενων

Συρόμενα Χωνευτά:

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ
Δυνατότητες κίνησης : Συρόμενα ή συρόμενα & ανασηκούμενα
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα (στην περίπτωση ανασηκουμένων)
Υπέρ : Δέχεται Πατζούρι ανοιγόμενο ή & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει κάθετα προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων)
Κατα : Δεν συνηθίζεται στη Ευρώπη
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα

 

Συρόμενα Χωνευτά Εξωτερικά: .

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ
Δυνατότητες κίνησης : Συρόμενα ή συρόμενα & ανασηκούμενα
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα (στην περίπτωση ανασηκουμένων)
Υπέρ : Δέχεται Πατζούρι ανοιγόμενο ή & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει κάθετα προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων)
Κατα : Δεν συνηθίζεται στη Ευρώπη
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα
Κατά : Παρέμβαση στην εξωτερική όψη του κτηρίου

 

Συρόμενα Επάλληλα (ή Αλεπάλληλα) 2Φ – 3Φ – 4Φ – 6Φυλλα: .

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ
Δυνατότητες κίνησης : Συρόμενα ή συρόμενα & ανασηκούμενα
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα (στην περίπτωση ανασηκουμένων)
Υπέρ : Δέχεται & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει κάθετα προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων κλπ)
Κατα : Δεν συνηθίζεται στη Ευρώπη
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα

 

Συρόμενα Επάλληλα (ή Αλεπάλληλα) 2Φ – 3Φ – 4Φ – 6Φυλλα Γωνιακα : .

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ
Δυνατότητες κίνησης : Συρόμενα ή συρόμενα & ανασηκούμενα
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα (στην περίπτωση ανασηκουμένων)
Υπέρ : Δέχεται & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει κάθετα προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων κλπ)
Κατα : Δεν συνηθίζεται στη Ευρώπη
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα

 

Παρασυρόμενα Επαλληλα (ή Αλεπάλληλα) 2Φ – 3Φ – 4Φ – 6Φυλλα : .

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ
Δυνατότητες κίνησης : Συρόμενα ή συρόμενα & ανασηκούμενα
Ιδιατερότητα : Πρασύρει το ένα το άλλο και κρύβωνται μέσα ή πίσω απο τοίχο
Χρήση : Σε πεπιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλο άνοιγμα με μικρό τυφλό σημείο αποκρυψης
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα (στην περίπτωση ανασηκουμένων)
Υπέρ : Δέχεται & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει κάθετα προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων κλπ)
Κατα : Δεν συνηθίζεται στη Ευρώπη
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα

 

Ανασυρόμενα (Καρμανιόλα): .

Κατασκευή : Απο Συμβατικό ή Θερμομονωτικό Προφίλ Ειδικό ή & Πατέντα
Δυνατότητες κίνησης : Ανασυρόμενα
Ιδιατερότητα : Σηκώνεται συρόμενο το ένα φύλλο ή κατεβαίνει το άλλο
Χρήση : Σε πεπιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη χώρου
Υπέρ : Δεν καταλαμβάνουν χώρο απο τον εσωτερικό ζωτικό χώρο
Υπέρ : Καθαρίζεται απο μέσα & εξω
Υπέρ : Καλή φωτεινότητα στο ίδιο άνοιγμα
Κατα : Σχετικά Καλή στεγανότητα
Υπέρ : Δέχεται & Ρολό ή & Σίτα
Κατα : Εχει οριζόντια προφίλ ενδιάμεσα (στην περίπτωση Διφύλλων κλπ)
Κατα : Συνηθίζεται στη Αμερική
Κατα : Χειρότεροι συντελεστές οικονομίας σε σχέση μα τα ανοιγόμενα