Ιδιαιτερότητες Συρόμενων

Συρόμενα με συμβατική στεγάνωση βουρτσάκια: .

Ολων των ειδών οι συρόμενες κατασκευές χωευτά Επάλληλα κλπ
με στεγάνωση του φύλλου επι του οδηγού με 2 βουρτσάκια περιμετρικά του φύλλου
Υστερούν σε ανεμοπερατότητα σε σχέση με τα ανασηκούμενα
Υστερούν ακόμη περισότερο σε σχέση με τα ανοιγόμενα

 

Συρόμενα ανασηκούμενα με στεγάνωση ελαστικών: .

Ολων των ειδών οι συρόμενες κατασκευές χωευτά Επάλληλα κλπ
με στεγάνωση του φύλλου επι του οδηγού με 2 ελαστικά περιμετρικά του φύλλου
Υστερούν σε ανεμοπερατότητα