Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα AL 410

Το ελαφρύτερο σύστημα της ALUMINCO για ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τυπολογιών,
ιδανικό για οικονομικές λύσεις.

Δυνατότητα συνεργασίας με το συρόμενο σύστημα AL210 για ανοιγoσυρόμενα κουφώματα.

AL-410 AL410