Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα AL 510

al510

Σύστημα με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό, την αντοχή, τη λειτουργικότητα και τη συμβατότητα των εξαρτημάτων.

Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση χρόνου κατασκευής.

Εξωτερικά το σύστημα AL 510 διακρίνεται εύκολα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Οι έντονες χαρακτηριστικές γραμμές του το κατατάσσουν σε ξεχωριστή θέση σε σχέση με άλλα συστήματα της αγοράς.
Ο τρόπος εξωτερικής σχεδίασης κάνει απόλυτα ευδιάκριτη την ταυτότητα του συγκεκριμένου συστήματος.

Στο σχεδιασμό του στο εσωτερικό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και γρήγορη απορροή νερών.
Βασικό χαρακτηριστικό του AL 510 είναι η πρωτοποριακή και καινοτόμα κοιλότητα της εξωτερικής πλευράς των προφίλ.
Οι θάλαμοι επιδέχονται γωνίες όλων των τύπων και παρέχουν τη δυνατότητα στον κατασκευαστή
για γρήγορο μοντάρισμα, αφού βιδώνουν στο κέντρο.

Το σύστημα περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα κύριων και βοηθητικών προφίλ, που παρέχουν
εναλλακτικές δυνατότητες αποπεράτωσης κατασκευών και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.
Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα φύλλα δέχονται κεντρικό λάστιχο και προσφέρεται
ποικιλία λύσεων για περιμετρικό δέσιμο φύλλου χωρίς την προσθήκη ταμπλά.

Το AL 510 επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων στα ειδικά σχεδιασμένα φύλλα,
(περιμετρικού κλειδώματος), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια.

al510 al510